Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Hobo (počítačová hra)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Tayari (diskuse) 7. 1. 2018, 15:12 (CET)
Uzavření diskuse
nestandardní: 4. 2. 2018, 15:12 (CET)

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – neencyklopedický článek o hře, kterých by mohlo být tisíce podobných. --Tayari (diskuse) 7. 1. 2018, 15:12 (CET)
  • Prosím, šlo by specifikovat, v čem konkrétně je článek neencyklopedický? Na první pohled to pro mě není patrné. Díky, --Palu (diskuse) 7. 1. 2018, 15:37 (CET)
   • Reference žádné. Externí odkazy jsou přímo na hry, či na triviální recenze. Hra nijak nevyčnívá ze žánru, ve kterém zcelajistě existují tisíce podobných her. --Tayari (diskuse) 7. 1. 2018, 17:00 (CET)
    • Děkuju vám. Pochopil jsem tedy správně, že jde vám vlastně o doložení významnosti. Účelem Wikipedie není psát o výjimečných věcech, ale o všech věcech, které jsou encyklopedicky významné, tj. které jsou předmětem netriviální nezávislé věrohodné publicity. Za takovou považuji tyto doložené zdroje: Recenze Hobo 2, Recenze Hobo 3. Další jsem našel tady: [1], [2], [3], [4]. Za mě je tedy z tohoto pohledu článek v pořádku a nevidím důvod ke smazání dle pravidel. Za mě tedy ponechat. --Palu (diskuse) 7. 1. 2018, 20:38 (CET)
     • Plus teda styl, kterým je článek psán, je velice pod úrovní. A nemluvě o obsahu, který se přibližuje návodu. Netvrdím, že každé téma článku musí být výjimečné ale "vaší logikou" (samozřejmě to myslím bez urážky) by tu v tom případě mohl existovat článek o každé další webhře. --Tayari (diskuse) 7. 1. 2018, 21:17 (CET)
     • Ačkoliv si nemyslím, že by to bylo důvodem smazání a stačí tam mít šablonu "Upravit", zhostil jsem se toho a styl upravil. (k té EV - ne každá webhra, ale každá, o které se aspoň dvakrát někde psalo - neliší se to od jiných témat). --Palu (diskuse) 7. 1. 2018, 22:06 (CET)
     • Jistě, chápu kam míříte ale takovýhle "popis hry", jak máte u zdrojů 1 či 2 najdeme téměř všude. Každopádně děkuji za pokus o "záchranu" stránky. --Tayari (diskuse) 8. 1. 2018, 22:49 (CET)
 • Smazat – několik blogových recenzí nepokládám za dostatečné pro doložené encyklopedické významnosti. — Draceane diskusepříspěvky 13. 1. 2018, 23:53 (CET)
  Přepracování můj názor na článek nezměnilo. — Draceane diskusepříspěvky 20. 1. 2018, 19:21 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Prodloužení

Vzhledem k tomu, že se zde sešlo poměrně (dvě) vyjádření tuto diskusi prodlužuji do 4. 2. 2018, 15:12 (CET). --Martin Urbanec (diskuse) 19. 1. 2018, 12:40 (CET)


Volby prezidenta České republiky (1993–2008)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Harold (diskuse) 14. 1. 2018, 09:34 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Jihočesko[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 17. 1. 2018, 05:56 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Neutral - stránka byla smazána v procesu OS a znovu obnovena. Vzhledem k tomu, že osobně tam nějaké recenze vidím, přijde mi nejlepší založit DoS. --OJJ, Diskuse 17. 1. 2018, 05:56 (CET)
 • Ponechat – refy pro významnost tu jsou. Navíc tu máme i Česko a Evropu. --Tadeáš Bednarz (diskuse) 17. 1. 2018, 16:29 (CET)
 • Ponechat, zdroje jsou. Ale přesunout na JihoČesko, protože to je oficiální název dle přiložených zdrojů. --Vachovec1 (diskuse) 17. 1. 2018, 18:58 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Eva: Stránku jsem zakládala já, předtím byla smazána, protože nebyla doložena encyklopedická významnost, nyní už jsem na hru našla i nějaké recenze, tak jsem stránku založila znovu, udělala jsem nějakou chybu? Na Wikipedii se teprve učím a toto je mé první heslo. Absolutně netuším co je DoS. Děkuji. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 89.29.113.114 (diskusepříspěvky)

Ne, ale raději jsem to dal takto na posouzení. OJJ, Diskuse 17. 1. 2018, 10:25 (CET)
Re neregistrovaný uživatel: DoS, AfD = Diskuse o smazání. To je komunitní proces, kdy komunita diskutuje o tom, zda článek ponechat nebo ho smazat, pokud se o něm objeví nějaká pochybnost. Pokud máte jakékoli další otázky, směřujte je na stránku pro pomoc nováčkům či na mou diskusi User talk:Vojtasafr. Zdraví --Vojtasafr (diskuse) 17. 1. 2018, 19:12 (CET)


Tomáš Holub (cyklista)[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
— Draceane diskusepříspěvky 18. 1. 2018, 23:28 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat – osoba je z mého pohledu encyklopedicky nevýznamná, dle Googlu pouze triviální nebo závislé zdroje. Obsah článku je prakticky subpahýl. — Draceane diskusepříspěvky 18. 1. 2018, 23:28 (CET)
 • Smazat – encyklopedická významnost nedoložena.--Kacir 19. 1. 2018, 23:27 (CET)
 • Ponechat Jezdí za přední český profesionální tým AC Sparta Praha cycling, vyhrává závody, i když jen republikové úrovně ([5], [6], [7]). Podle Wikipedie:Významnost (lidé) je tedy minimálně stejně významný jako fotbalista (např. Aleš Brychnáč), který se nedokázal dostat do základní sestavy ani v Bohdanči.--Hnetubud (diskuse) 20. 1. 2018, 22:04 (CET)
 • Smazat – triviální nevýznamná marginálie.--Zemanst (diskuse) 21. 1. 2018, 17:45 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Wikipedie:Nebuďte suchaři[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Awewewe (diskuse) 20. 1. 2018, 08:47 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - Podle mě dosti zbytečné. Žádná jiná verze Wikipedie než česká tuto úvahu nemá, byla založena loutkovým účtem Toma646, navíc to tu celkem zbytečně vytváří potenciál pro vandaly (cituji "Nepeskujte někoho za to, že použil nějaké sprosté slovo, které sami beztak každý den používáte a slyšíte mimo Wikipedii") Awewewe (diskuse) 20. 1. 2018, 08:47 (CET)
 • Smazat, případně přesunout na stránku autora – dětinské, může svádět k vandalizmu. --RomanM82 (diskuse) 20. 1. 2018, 14:18 (CET)
 • Ponechat, ale… - Samotné poselství stránky je − i na osobu zakladatele − celkem dobré a měli by si z něj vzít jistě příklad někteří uživatelé… …pokud se nedojde na jednotlivé příklady. Smysl pro humor je rozhodně věc potřebná a myslím, že trochu oddechová a věcná konverzace, jakou předvádí třeba Gumideck, ničemu neškodí, mezi to ale rozhodně nelze zařadit porušování základních principů (…Pokud byste extrémně lpěli třeba na pravidlu ověřitelnosti…) a konsensu (…protiřečícího aktuálním pravidlům Wikipedie…), dále různé difamace (…nepeskujte někoho za to, že použil nějaké sprosté slovo, které sami beztak každý den používáte a slyšíte mimo Wikipedii…) a další. Trochu myslím, že zde autor popisoval svoje problémy, což však nelze brát jako bernou minci pro ostatní. --OJJ, Diskuse 20. 1. 2018, 16:52 (CET)
 • Spíš ponechat – Ač autora považujeme za hotové zlo, většina v úvaze zmíněných bodů víceméně přesně odpovídá principům, kterými se na Wikipedii řídím já a zbytek jen popisuje zcela realisticky a sebekriticky nedostatky české Wikipedie, se kterými se denodenně střetáváme. Když si odmyslíme, kdo stojí za jejím textem, samotná úvaha je velmi dobře napsána a dle mého názoru by mohla mít potenciál být povýšena i na doporučení. Když jsem narazil na DOS a přečetl si před samotnou úvahou předchozí vyjádření, čekal jsem nějakou krajně nevhodnou polemiku, která by byla moc i na WikiHumor, ale po přečtení celého textu si vzpomínám, že jsem dřív měl v úmyslu úvahu v podobném stylu také napsat (ale nějak jsem to vypustil z paměti). Krom toho mi přijde, že něco podobného jsem jako kodifikované doporučení už někde viděl, buď na dewiki nebo na enwiki, nejsem si jistý. Na závěr zmíním, že dle mého v prostoru úvah takový text rozhodně nijak nepřekáží. --Dvorapa (diskuse) 20. 1. 2018, 17:02 (CET)
 • Ponechat jako OJJ a Dvorapa. --Vojtasafr (diskuse) 20. 1. 2018, 17:14 (CET)
 • Spíš ponechat To mě Toma646 trochu překvapil. Na něj, alespoň tak jak ho znám, to není zas tak špatné. Zkusil jsem to upravit a ubrat pravděpodobně jeho zaujatý pohled na věc, jak píše OJJ. Možná by to chtělo nějak přejmenovat, i lidé beze smyslu pro humor mají samozřejmě na Wikipedii své místo. Možná na "Editujme s nadhledem" nebo "Humor a nadhled pomáhá"...? Snad se to neduplikuje s nějakou jinou úvahou (pravidlem nebo nápovědou asi ne). --Pavel Krupička (diskuse) 21. 1. 2018, 05:01 (CET)
  Editujme s nadhledem mi zní dobře --Dvorapa (diskuse) 21. 1. 2018, 17:03 (CET)
 • Ponechat. Text je mimo hlavní jmenný prostor, ničemu neškodí, přináší spíš jisté odlehčení. Tahle snaha zlikvidovat všechny památky na odpadlíka mi připadá trochu orwellovská.--Hnetubud (diskuse) 21. 1. 2018, 21:12 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Ad Dvorapa: úvaha mi nevadí, i když stejně jako OJJovi se mi některé věci nelíbí, ale jako doporučení prosím ne. Nemáme zas tolik editorů, abychom si je mohli dovolit odrazovat proto, že nemají smysl pro humor – nebo že si pro jeho realizaci volí jiná fóra…--RPekař (diskuse) 20. 1. 2018, 19:01 (CET)

Osobně bych smazal všechny úvahy a všechen humor. Poslední DoS o neveselé humorné stránce, do které jsem psal, vyústila v přepracování. Tohle není napsané špatně, ale obešli bychom se bez toho, vždyť o tom nikdo ani pořádně neví. A můžu to editovat, když je to něčí osobní úvaha? --Uacs451 (diskuse) 20. 1. 2018, 19:40 (CET)

WikiHumor i WikiÚvahy dle mého k Wikipedii patří, dokáží ulehčit od mnohdy nepříjemné wikipráce a často prezentují zajímavý pohled na věc. Posilují a sdružují komunitu, protože se v humorném nebo naopak uváženém stylu pozastavují nad něčím, s čím se všichni setkáváme, pereme nebo co nás tu pravidleně všechny společně vytáčí. --Dvorapa (diskuse) 21. 1. 2018, 17:03 (CET)


Michal Kalenský[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, ale diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Perid (diskuse) 21. 1. 2018, 08:44 (CET)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat Zakladatel článku po určitých pokusech doplnit zdroje odstranil urgentní šablonu, ale podle mého názoru stále nebyla významnost doložena, proto zakládám tuto diskusi. --Perid (diskuse) 21. 1. 2018, 08:44 (CET)
 • Smazat V současné podobě smazat, článek obsahuje jen závislé a triviální odkazy. Pokud by byly doplněny zdroje podle pravidel, pak ponechat --Romanzazvorka (diskuse) 21. 1. 2018, 15:55 (CET)
 • Smazat Propagační článek, píše o své osobě, nevýznamné. Podroužek (diskuse) 21. 1. 2018, 22:13 (CET)
 • Smazat Selfpromo, encyklopedicky nevýznamné. --BarbatusCZ (diskuse) 21. 1. 2018, 23:25 (CET)
 • Smazat - nevýznamné, nebyly doloženy žádné NNVZ. Články napsané autorem za ně nelze považovat, stejně tak různé rejstříky. OJJ, Diskuse 22. 1. 2018, 06:47 (CET)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]