Wikipedie:Diskuse o smazání

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Wiki rules.png

pravidla:

     závazná
     doporučení
     v hlasování
     navrhovaná
     neschválená
Doporučení

Text této stránky je doporučení české Wikipedie. Vysvětluje standardy, s nimiž většina wikipedistů v principu souhlasí a které je vhodné dodržovat. Přesto není závazným pravidlem. Nebojte se stránku editovat, je-li potřeba, ale větší změny raději předem navrhněte v diskusi a oznamte je též Pod lípou.


Zkratka:
 • WP:DoS
  WP:AfD
  WP:TfD

Diskuse o smazání (slangově též DOS, DoS, AfD z anglického Articles for Deletion či TfD z Template for Deletion) je stránka pro diskuse o tom, zda obsah stránky vyhovuje kritériím pro zahrnutí ve Wikipedii, či zda má být stránka smazána. Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby. Skončené diskuse jsou uloženy v archivu.

Diskuse o smazání řeší otázku smazání obsahu nějaké stránky, nikoliv rušení zavedených pravidel a zvyklostí. K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.

Možnost fyzického mazání stránek mají správci (sysopové) české Wikipedie.

Pro upozornění na omylem vytvořené, špatně pojmenované, zjevně zcela nesmyslné a jiné podobné stránky, které lze bez diskuse o obsahu vymazat procedurou tzv. rychlého smazání, použijte šablonu {{Smazat|důvod pro smazání}}.

Jestliže jde o heslo o encyklopedicky významném pojmu, který by na Wikipedii měl být, zvažte dobře, je-li jeho stávající obsah opravdu natolik nicotný, že je lepší ho zcela smazat z databáze než ho využít jako pahýl. Také zvažte, není-li vhodné stránku či kategorii spíše sloučit s jinou nebo přejmenovat. V případě, že stránka je spíše slovníkovou definicí než encyklopedickým heslem, zvažte její přesunutí na Wikislovník. K tomu se používá šablona {{Přesunout na Wikislovník}}.

V případě, že navrhujete ke smazání šablonu nebo jiný prvek, který užívají jiní uživatelé, napište ve zdůvodnění i postup, jak se vypořádat s problémy, které nastanou v souvislosti s jeho smazáním.

Jak navrhnout stránku na smazání[editovat | editovat zdroj]

Předpokládejme, že vidíte důvod smazat stránku Velký modrák. Nejprve zjistěte, zda problémy na této stránce nemůžete odstranit sami bez nutnosti vyvolávat diskusi o smazání, zejména:

 • úpravou problematického textu, například odmazáním nepřijatelného obsahu;
 • změnou obsahu stránky na přesměrování spolu s případným sloučením užitečného obsahu s cílovou stránkou přesměrování;
 • přesunem stránky na název, který bude ve shodě s jejím obsahem, případně na Wikislovník;
 • využitím mechanismu rychlého nebo odloženého mazání stránek.

Pokud žádným z uvedených způsobů problémy stránky vyřešit nelze, navrhněte ji na smazání pomocí následujících kroků:

1/3 Vložení šablony do navrhované stránky

Na začátek stránky, kterou chcete smazat (tj. Velký modrák), vložte šablonu {{AfD}} (navrhujete-li smazání šablony, označte ji šablonou {{subst:TfD}}).

2/3 Vytvoření diskusní podstránky

V editačním políčku nahraďte text -heslo- názvem stránky, o níž se má diskutovat, a zmáčkněte tlačítko pro vytvoření diskusní podstránky. Podstránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.


3/3 Zařazení podstránky do seznamu

Zmáčkněte tlačítko pro zařazení podstránky do seznamu. Stránku vyplňte podle návodu a nakonec uložte.

Druhou možností je editovat celý seznam. Na nový řádek na konci seznamu připište {{/-heslo-}}, kde -heslo- nahraďte názvem stránky navrhované na smazání, takže přidaná položka bude například {{/Velký modrák}}. Můžete přitom vymazat případné již neaktuální položky. Varování, že jste nezadali shrnutí editace, si nevšímejte a změny uložte.

Po úspěšném provedení těchto kroků se text podstránky s novým návrhem na smazání objeví přímo na konci této hlavní stránky. Pokud se neobjevil, zkuste nejdříve vyprázdnit cache serveru, a pokud ani potom ne, zkontrolujte, zda všechny vaše kroky proběhly přesně podle návodu (např. jestli jste neudělali překlep apod.).

Upozornění na diskusi v posledních změnách a na portálu Wikipedie zařídí robot, může mu to ale trvat až půl hodiny. Vstřícným krokem, který můžete ještě udělat (a robot ho neudělá), je upozornit hlavního autora článku na založení diskuse. Lze očekávat, že si nastavil odeslání e-mailu při změně diskusní stránky, takže bude upozorněn i v případě, kdy aktuálně Wikipedii nesleduje.

Pravidla diskusí o smazání[editovat | editovat zdroj]

Uzavření diskuse[editovat | editovat zdroj]

Diskuse se uzavírá nejdříve po týdnu. Správce však může zrušit nebo předčasně uzavřít diskusi, pokud:

 • bylo jejich založení zjevně v rozporu s jinými pravidly (např. šlo o narušování Wikipedie nebo obcházení bloku),
 • pro daný typ stránek je výslovně řečeno, že pro něj proces diskuse o smazání není určen.

Správce může dále předčasně uzavřít diskuse:

 • jednoznačné (dostatečně reprezentativní a takřka jednomyslné),
 • kde došlo k tak zásadnímu přepracování navržené stránky, že dosavadní argumenty pro smazání ztratily smysl.

Na druhou stranu může kterýkoli správce diskusi prodloužit, pokud se před očekávaným uzavřením objeví nové podstatné argumenty.

Uzavíratelem může být libovolný ze správců; jasné, zralé a řádně proběhlé diskuse, jejichž výsledek nevyžaduje použití práv správce, smí uzavřít kterýkoli wikipedista. Uzavíratel zváží argumenty, komentáře, připomínky a názory diskutujících a rozhodne, zda se článek ponechá, smaže nebo přesune. Zároveň může doporučit přepracování článku. Rozhodnutí může být v případě nutnosti výrazných úprav podmínečné. Rozhodnutí musí být jasně a výstižně zdůvodněno.

Uživatelé se zásadními námitkami vůči způsobu vyhodnocení nebo regulérnosti diskuse by se měli nejprve obrátit na uzavíratele. Pokud se svou stížností neuspějí, mohou podat na příslušné stránce podnět k revizi smazání.

Užitečné tipy pro vyhodnocování konsenzu vizte na stránce Wikipedie:Žádost o komentář/VfD: změna na AfD/Vyhodnocování konsenzu.

Výsledek a další postup[editovat | editovat zdroj]

 Při archivaci podstránek použijte následující šablony:

 • {{subst:vfd-archiv-start|vysledek=smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno}} --~~~~
 • {{subst:vfd-archiv-konec}}

 Položku do archivu vložte pomocí:

 • {{subst:vfd-archiv-položka|Jméno stránky}} – smazáno/ponecháno/nebyl dosažen konsenzus, ponecháno/přepracováno --~~~~

Stránka bude smazána po uzavření diskuse, pokud výsledkem diskuse bylo rozhodnutí smazat, u šablon a modulů dojde i ke smazání dokumentační podstránky.

Obecně pokud diskuse skončí s výsledkem nemazat, stránka by již neměla být znovu nominována. Pokud není skutečně dobrý důvod, aby diskutující změnili svůj postoj, dá se předpokládat, že další návrh dopadne stejně.

Ukončené nebo zrušené diskuse se zařazují do Archivu diskusí o smazání (kde je i návod pro archivaci). Do diskusí ke stránkám, které nebyly smazány, se má vložit odkaz na zaarchivovanou diskusní stránku pomocí šablony {{Afd-oznámení}}. Budoucí čtenáři stránky tak jsou informováni, že v minulosti přežila návrh na smazání, a mohou si přečíst patřičnou diskusi. To ovšem nebrání případnému novému návrhu na smazání.

Vlastní diskuse[editovat | editovat zdroj]

Jak přidat argument nebo komentář[editovat | editovat zdroj]

Editujte jen příslušnou sekci „Doporučená řešení“ (nebo „Komentáře“), a to buď klepnutím na odkaz Editovat u nadpisu dané sekce, nebo klepnutím pravým tlačítkem myši tamtéž (záleží na vašem uživatelském nastavení Wikipedie).

Poté přidejte svůj argument pro nebo proti jako další položku seznamu. Pro přehlednost ve svém textu uveďte tučně shrnutí akce, kterou doporučujete udělat, např. Smazat nebo Ponechat. Můžete uvést i jiné možnosti, popřípadě více možností – pak jako první uveďte tu, které dáváte přednost (např. ponechat nebo alespoň sloučit; dát měsíc na přepracování, jinak smazat; přesunout na Wikislovník nebo smazat).

Máte-li k již vznesenému argumentu protiargument nebo komentář, přidejte jej jako podbod. Jestliže se již argument či informace v diskusi nachází, není nutno je přidávat opakovaně. Stačí uvést jména diskutujících, s jejichž argumenty se ztotožňujete (pokud je to jednoznačné).

Vyprázdnit cache serveru
(Použijte v případě, že níže vidíte zastaralé verze podstránek)

Stránky navržené ke smazání[editovat | editovat zdroj]

Šablona:Kategorizace[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.

Jednou už {{Kategorizace}} "ke smazání" byla: Wikipedie:Diskuse_o_smazání/Šablona:Kategorizace, otvírám znovu.

Diskusi otevřel(a)
Franta Oashi (diskuse) 9. 6. 2018, 23:16 (CEST)
Uzavření diskuse
nestandardní: 1. 7. 2018, 23:16 (CEST)

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - Tahle cedule nic nedělá, nemá přínos, naopak jen dubluje funkci samotného systému Wikipedie:
  že prý se do cedule má psát návod-popis, jak se do popisované kategorie má kategorizovat a co: "kategorie .. potřebuje upřesnit, jaké stránky do nich zahrnovat či nezahrnovat".
  • Jenže na takové popisy přece má každá kategorie svůj Edit, text-areu, kam se tyhle popisy píší. Ostatně právě tam se i tahle šablona {{Kategorizace}} má prý použít.
  • ...a šablona má prý za účel, že až do cedule se prý má přidat "popis kategorie", do cedule vložit, šablonou obklopit? Proboha proč. --Franta Oashi (diskuse) 9. 6. 2018, 23:16 (CEST)
  Bez ohledu na leštění vzhledu či textací, sama myšlenka téhle cedule je scestná. Kolega RPekař si tekrát klidně mohl stát za svým. A kolega Jvs přesně uhodil hřebíček na hlavičku. - Předešlý výsledek mne stále udivuje. --Franta Oashi (diskuse) 9. 6. 2018, 23:16 (CEST)
  Kolega navrhovatel nechápe smysl šablony, to mu jistě nelze vyčítat. Ale tak jako jiná šablona třeba "pouze" informuje o tom, že kategorie je skrytá, tato šablona mohla zajistit, aby podobně standardizovaným řešením mohlo být informováno, jaké články do kategorie patří a jaké nepatří. Jinak je to obvykle řešeno prostým textem, který ovšem buď zaniká ve všech jiných šablonách, nebo je různě řešený, různě umístěný, různě formátovaný atd. Nevyčítám nikomu, pokud v tom nevidí užitek. Já ho vidím. --Bazi (diskuse) 10. 6. 2018, 01:03 (CEST)
  Inu ano, nechápu. :) Předešlý argument otočím: řešeno prostým textem, .. , nebo je různě řešený, různě umístěný, různě formátovaný atd. - Jenže zrovna tohle šablona-cedule beztak neřeší: I v ceduli, stále text může být všemožně formátovaný a pod. Přínos cedulí obecně vidím v jejich jediném specializovaném účelu, kdy třeba ani nepotřebují vstupy, anebo jen konkrétní hodnoty do zřejmé proměnné. Naproti tomu zde má být "účelem, aby se vpisoval free-text", s čímž nesouhlasím: Od toho tam je právě ta célá editační textarea. --Franta Oashi (diskuse) 15. 6. 2018, 04:40 (CEST)
  Bazi: Co popisujete, mi zní spíše jako "Doporučení Wikipedie". A takové už snad i nějaké máme? Ale šablona toto vyřešit neumí, to je pro ni, kteroukoli, příliš velké a neuchopitelné téma, sousto. --Franta Oashi (diskuse) 15. 6. 2018, 04:40 (CEST)
 • Smazat, i já se podivuji nad smyslem této nevyužívané šablony. Po původním DoSu (protože o této šabloně už jednou DoS běžel), měla být šablona nasazena a dopracována. Ani jedno z toho se však nestalo. Následně jsem se po letech nepoužívání pokusil změnit její funkci a na daném názvu připravit šablonu s trochu jiným zaměřením, ale po roce jsem byl zase revertován na původní stav (když si toho po roce někdo všiml). --Dvorapa (diskuse) 9. 6. 2018, 23:31 (CEST)
 • Ponechat a konečně doladit, aby se mohla začít používat podle původního záměru. Smyslem šablony je jakýsi jednotný vzhled a styl kategorií, případně . Nevyužívaná je bohužel dosud jen právě proto, že tu nebyla vůle dojít ke konsenzu. --Bazi (diskuse) 10. 6. 2018, 00:58 (CEST)
 • Nevím. Sloučit Jediným přínosem té šablony je vložení smazané kategorie a jen částečně jednotný vzhled. To je dost málo.
  Možná by stálo za úvahu sjednocení různých šablon používaných ve jmenném prostoru kategorie do jediné šablony, řekněme Infobox - šablona, která by umožňovala krom vložení popisného zpřesňujícího textu kategorie ovládat všechny volitelné i skryté kategorizace kategorie, dokázala nabídnout text a odkaz k zaplnění kategorie, související témata paralelní kategorizace, posloupnost dopředu i zpět (u kategorií, které ve svém kategorizačním stupni jsou abecední, číselnou nebo časovou posloupností. Například u kalendářních kategorií), hlavního článku k ní atd...--Rosičák (diskuse) 18. 6. 2018, 03:30 (CEST)
  Ano, něco takového jsem naznačil níže. Ale je to běh na dlouhou trať, obzvlášť třeba v souvislosti s možnostmi provázání na Wikidata apod. --Bazi (diskuse) 18. 6. 2018, 15:59 (CEST)
  Omlouvám se, že jsem nečetl diskusi níže, ale je pravda, že jste mne inspiroval svým příspěvkem výše. ː)--Rosičák (diskuse) 18. 6. 2018, 17:56 (CEST)
 • Spíše smazat – podle mého názoru tato šablona není optimálním nástrojem k dosažení požadovaného efektu. S argumenty zakladatele DoSu v podstatě souhlasím. Osobně by mě zajímalo, jak by se do dané cedule měl vecpat rozvinutý/podrobný komentář ke kategorizaci jako zde. --Vachovec1 (diskuse) 20. 6. 2018, 20:07 (CEST)
  Prakticky poměrně snadno, ale vypadá to šíleně... Jinak by to ale s touhle šablonou nešlo. --Martin Urbanec (diskuse) 20. 6. 2018, 23:23 (CEST)
  Opravdu nevím, co je na tom příkladu za problém. Je to souvislý odstavec textu, že má v sobě odkazy nebo ztučnění, je poměrně detail. Komplikací může být nanejvýš ta kurzíva, ale i to je detail, který se dal vychytat běžnou diskusí o podobě šablony. --Bazi (diskuse) 21. 6. 2018, 00:26 (CEST)
  Je to šablona-nešablona. Prostý text plní její účel stejně dobře, spíše lépe. --Martin Urbanec (diskuse) 21. 6. 2018, 11:47 (CEST)
  Je to šablona jako mnohé jiné, řada cedulí má svůj základní text, kterým sděluje své poselství, a k tomu uživatel přidává komentář s konkrétními výhradami nebo návrhy. Stejně tak tady je základní informace o tom, že v zájmu stručnosti názvu kategorie je její obsah dále upřesněn v jejím těle, a to tím způsobem, který je v šabloně následně popsán. Vlastně si matně vybavuju, že jsem tu šablonu začal vyrábět právě po nějakých sporech ohledně názvů kategorií, kdy chtěl někdo přejmenovat kategorii tak, aby z názvu bylo jasné vymezení, jenže výsledkem by bylo krkolomné pojmenování. Proto ta šablona původně říká i tohle, konstatuje, že nemusíme všechno cpát do pojmenování kategorie. --Bazi (diskuse) 21. 6. 2018, 12:04 (CEST)
  Nevím o jediné šabloně, která by počítala s možností vložení i takto dlouhého textu (viz příklad výše), který výrazně přesahuje text samotné šablony. Komentující šablony typu {{upravit}} jsou a) použitelné i bez komentáře b) když s komentáři, tak s heslovitými. --Martin Urbanec (diskuse) 21. 6. 2018, 15:24 (CEST)
  Mimochodem, ten uvedený příklad představuje údržbovou kategorii, která je vysvětlena obzvláště rozvláčným způsobem, tedy tak trochu argumentace ad absurdum. Podobně můžeme říct, že kdokoli může i do šablony Upravit sepsat několikaodstavcový elaborát, a chtít pak po šabloně, aby s tím počítala, resp. jí vyčítat, že s ním nevypadá dobře. ;-) --Bazi (diskuse) 21. 6. 2018, 15:59 (CEST)
  Někdy je zapotřebí takový dlouhý text napsat, je zcestné předpokládat, že jestliže se nepodařilo smysl kategorie vyjádřit stručně jasně v jejím názvu, podaří se to stručně jasně v textu kategorie. Jakýkoliv text, který kdy byl použit v této šabloně (mimo můj příklad jde o čtyři vložení) je delší, než obvyklé zkratky používané v šabloně upravit. Šablona upravit nepočítá s tím, že by někdo vložil text delší než 10 slov, u této šablony je to více než pravděpodobné a počítat s tím musí. --Martin Urbanec (diskuse) 21. 6. 2018, 16:38 (CEST)
  Díky za námět, který jistě bylo možno vzít v úvahu při designování šablony, nemá však rozhodující vliv na samotný její smysl. Viz např. šablonu {{Úkoly}}, ve které taky nenacházíme jenom zkratkovitých pár slov, a přesto je aplikací relativně standardní {{Cedule diskuse}}. Je to opravdu takový problém, když v ní jsou dokonce i složité odrážkové seznamy apod.? --Bazi (diskuse) 21. 6. 2018, 16:42 (CEST)
  Diskuse o smazání není o tom, zda chceme vysvětlovat kategorizaci nějakou šablonou, ale zda na Wikipedii chceme tuto konkrétní šablonu v této konkrétní podobě. Není to o přáních, je to spíše o současném stavu. Pokud ji přepracuješ, budiž. Zatím ale přepracovaná ani používaná není. Šablona úkoly je jiná. Na stránce kategorie je obvykle jediným "volným" textem právě vysvětlení (nebo nic), jinak tam jsou jen údržbové kategorie, značkující kategorie či zařazení do nadřazených kategorií. Na diskusích je ale hlavním obsahem kupodivu diskuse, doplněná o úkoly. Je vhodné je proto udržovat nahoře a šablona úkoly k tomu dobře slouží. --Martin Urbanec (diskuse) 21. 6. 2018, 19:44 (CEST)
  No a co tomu DOSu předcházelo? Hm? V diskusi k šabloně bylo možné se domlouvat na detailech. A ne, zase si pleteš DOS s hlasováním o smazu/nesmazu. Tady se mají předkládat návrhy řešení, a to ne jenom v té černobílé rovině smazat/nechat, jak to prezentuješ (tady i jinde), ale jakékoli smyslupné návrhy, které by mohly řešit ty nedostatky, které v současné chvíli (a podobě) článek/stránka má, resp. jsou jí některými wikipedisty vyčítány. A tady se - v tomto konkrétním vlákně - tvrilo, že je problém do šablony dostat rozsáhlejší text, ale jak vidno, není problém dostat do cedulové šablony rozsáhlejší a strukturovanější text. Ty konkrétně jsi použil argument „Nevím o jediné šabloně, která by počítala s možností vložení i takto dlouhého textu“, takže se ukázalo, že taková šablona existuje a teď už o ní i víš. --Bazi (diskuse) 22. 6. 2018, 00:30 (CEST)
  Také jsem sem chtěl napsat, jestli si Martine nepleteš DoS a HoS, tvoje definice DoSu se mi moc nezdá. Zde se může diskutovat vzhled, smysl, minulá i budoucí použití, koncept, apod. --Dvorapa (diskuse) 22. 6. 2018, 12:28 (CEST)
  Nepletu. Jakákoliv DoS může skončit ponechat, upravit, až na DoS u článků z důvodu ency. významnosti. Cokoliv, co se navrhne na smazání, je možné používat, někdy hned a někdy po úpravách. Vždyť dokonce i takový experiment pod názvem něčeho ency. významného jde upravit, aby mohla stránka zůstat. To samé s články nedosahující ani délky subpahýlu. DoS slouží k rozhodnutí, zda se něco smaže nebo ne anebo jestli se osud stránky přenechá jinému mazacímu procesu (zejména WP:OS, ale může jít i o WP:RS, jiný mazací proces nemáme). Další možnost, která může být rozhodnutím z DoSu neexistuje („rozhodnutí“ nemohli jsme se dohodnout => bez konsensu nepovažuji za rozhodnutí v pravém slova smyslu). Není možné kupř. v DoSu zavést nové pravidlo, že je nutné uvádět účel kategorie v šabloně kategorizace. K tomu existují jiné procesy, jmenovitě WP:ŽOK. Z toho, co jsem zde napsal, myslím jednoznačně vyplývá, že diskuse o smazání rozhoduje primárně o současném stavu. Fakt, že je možné se bavit o tom, zda je současný stav "snadno vylepšitelný" (a je vhodné dát lhůtu na úpravu dle WP:OS) nebo "obtížně vylepšitelný" (a je vhodné smazat a případně začít znovu) a v rámci toho se bavit i o vizích je vedlejší a nic moc na tom nemění. --Martin Urbanec (diskuse) 22. 6. 2018, 14:18 (CEST)
  Pleteš, ale nevadí, nikdo není neomylný. Z úvodní definice DOSu: „Cílem diskuse je dosáhnout konsensu o smazání či ponechání, případně přepracování stránky do přijatelné podoby.“ (zvýraznil Bazi). Spíš je ale na zamyšlení, jestli vůbec měla být tato šablona navrhována k DOSu, a to z následujícího důvodu (zdroj tamtéž): „K diskusi o smazání mohou být proto zpravidla podány stránky jen z těch jmenných prostorů, které bezprostředně souvisí s obsahem v článcích, tj. stránky z hlavního jmenného prostoru a prostoru portál a šablony, soubory či kategorie, které bezprostředně s obsahem článků souvisí. V dalších jmenných prostorech se užívá jiných rozhodovacích procesů (vizte Změny v pravidlech), o smazání je možné rozhodovat jen tehdy, pokud byl příslušný mechanismus, jehož je stránka součástí, zrušen nebo standardním způsobem plně nahrazen jiným.“ (zvýraznil Bazi) Takže ano, zvyklosti ohledně kategorizace nebo koncepčního pojetí stránek kategorií by nejspíš měly být diskutovány jinde, měly by procházet jiným procesem. Ten by v našem případě měl nejspíš předcházet, mít vyšší prioritu než DOS týkající se jen konkrétní šablony. Místo navržení šablony ke smazání by tedy měla patrně probíhat jiná diskuse ohledně jejího pojetí, resp. způsobu uvádění zpřesněné kategorizace apod. Zakladatel DOSu si poněkud zjednodušil práci, když se rozhodl to řešit tímto způsobem. A bylo v tomto kontextu nanejvýš pochopitelné, že minulý pokus skončil tím výsledkem, kterým skončil. --Bazi (diskuse) 22. 6. 2018, 15:56 (CEST)
  Stejnak však bylo vzhledem k nulovému využití a nulovému posunu od minulého DoSu nanejvýš pochopitelné, že někoho napadlo otevřít DoS nový. A dokonce více lidí, protože krom navrhovatele jsem to měl v úkolníčku také, on však byl rychlejší. Každopádně tato diskuse už se stáčí do off-topic roviny. --Dvorapa (diskuse) 22. 6. 2018, 18:25 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

A to sámé se týká i jednoúčelové související kategorie:Wikipedie:Kategorie s upřesněnou kategorizací, kterou šablona plní. (nebo vlastně kategorii neplní, neb tato už ani neexistuje.. zkrátka nefunkční šablona) --Franta Oashi (diskuse) 9. 6. 2018, 23:28 (CEST)

A dopustím se i dvou "argumentačních podpásovek":

 • Za celéty roky a roky, nejen že šablonu nedotáhl sám autor, ale ani nikdo jiný se k tomu neměl - asi pro "neuchopitelnost"?
 • O čem svědčí neexistence obdoby na interwiki? --Franta Oashi (diskuse) 15. 6. 2018, 05:01 (CEST)
Namísto svých podpásovek, které byste si mohl nechat od cesty, protože jsou pouhými spekulacemi o "neuchopitelnosti", byste se mohl zamyslet a zapátrat, proč skutečně se šablona nehnula. Totiž kvůli vydatnému odporu jediného editora, který ale zamrzl. Šablona je hotová a připravená k použití, jenže ji někdo odmítal v takové podobě, ale dál už žádné připomínky nebo návrhy ke kompromisu nepředložil. Není se kam hnout, protože druhá strana se nechce hýbat. Takže asi stačí jenom začít šablonu používat. Pokud někdo má i nadále námitky, měl by je asi zkusit nějak věcně naformulovat. Každopádně oproti prvnímu DOSu se samotné argumenty k (ne)existenci šablony patrně nezměnily. --Bazi (diskuse) 15. 6. 2018, 12:11 (CEST)
Ad "Šablona je hotová a připravená k použití" - Tak tedy děkuji za ujištění, že spekulovat již netřeba, ba ani upravovat. Tím se to dost zjednodušuje. A za sebe: Naopak tvrdím, že šablona je zbytečná, nic nepřináší, nepomáhá, tedy je jednoznačně na smazání. --Franta Oashi (diskuse) 24. 6. 2018, 08:24 (CEST)

Že tu máme na CS-WP nějeké nejasné kategorie, že není jasný jejich účel, to nejspíše máme. Ale k vyřešení té jejich nejasnosti nepomůže žadná cedule, nýbrž právě ten chybějící free-textový popis: Ona nenapsaná myšlenka. A tato myšlenka by fungovala úplně stejně, ať už by byla jedenkrát zavřená do textareyi, anebo nadvakrát do textareyi + do cedule. I ten vysvětlující text by nejspíše byl ten samý... Šablona má něco automatizovat, například opakující se textové formulace. Zde však je jádrem pudla právě to, že ty popisné texty budou pokaždé jiné. To cedule nevyřeší, žádná šablona. Opravdu jediné řešení je projít ty nepochopitelné kategorie jednu po druhé a do každé z nich napsat to jedno konkrétní vysvětlení, případ od případu, pokaždé jiné. Tady holt žádná zkratka neexistuje. --Franta Oashi (diskuse) 15. 6. 2018, 05:01 (CEST)

Tento odstavec je perfektně napsaný a přesně vysatihuje i můj názor o nepotřebnosti šablony. Šablona má něco automatizovat, v tomto případě se ale jedná pokaždé o jiný popis. Jen jednou je uzavřený v obalující šabloně a podruhé není. Rozdíl je prakticky nulový, tak proč to tak hrotit a cpát všude výstražně působící cedule, když stačí obyčejný popis. Krom toho by zde stačila (pokud už tedy obalovat do nadbytečné cedule) i samotná cedule, nepotřebujeme mít šablonu navíc, která se od cedule skoro nijak neliší a v podstatě ji obaluje. Krom toho řešení projít kategorie a doplnit popis v obyčejném textu je i řešením zamyslet se, zda kategorie má jasný a pochopitelný název, který často vydá za tisíc popisků a cedulí. --Dvorapa (diskuse) 15. 6. 2018, 14:18 (CEST)
Další nepochopení. Účelem této šablony není řešit problém nějakého množství kategorií s nejasným vymezením. Účelem této šablony je zajistit jednotný vzhled a styl informací v těch kategoriích, které mají své vymezení už upřesněno (aby to nebylo jednou tučně, jednou kurzívou, jednou nad commons, jednom pod commons apod.). Čili ten problém, který tu nově předestřel kolega Oashi, je mimoběžný. --Bazi (diskuse) 15. 6. 2018, 19:54 (CEST)
Stejnak nechápu, co by to zlepšilo. Beztak by ta cedule byla jednou nad commons, jednou pod commons, jednou nad metakategorií a jednou pod, jednou by v ní byl text tučně a podruhé kurzívou. Obalit to do cedule podle mého neřeší ani jeden z uvedených problémů. A také nechápu, proč je potřeba v tomto případě něco standardizovat. Roboti stejně tyhle popisky hromadně měnit moc nebudou a když, tak jim obalující šablona stejnak moc nepomůže. Čtenář si zas text najde a mezi více cedulemi naopak myslím popis spíše zapadne, zatímco řádek textu mezi cedulemi, commons a cattoc naopak celkem hezky vyniká. --Dvorapa (diskuse) 16. 6. 2018, 19:39 (CEST)
Podle mě by se tato měla vkládat jako poslední z (vzhledově) obdobných šablon. Zároveň by přirozeně měla být nad případnými odkazy Commons. Řádek textu v kategoriích zaniká hlavně proto, že všechno ostatní už jsou jenom strukturované věci - odrážkové seznamy subkategorií i jednotlivých položek a nadpisy. Není tam žádný souvislý text, tedy ani čtenář žádný souvislý text nehledá, proto je lepší takové informace nasekat do blokových šablon. --Bazi (diskuse) 16. 6. 2018, 21:54 (CEST)
Ještě bych dodal, že se mi už nyní nezdá přecedulizace (přeplácanost cedulemi) u některých kategorií a tahle šablona by tomu příliš nepomohla. --Dvorapa (diskuse) 16. 6. 2018, 22:32 (CEST)
Mně se nezdá přeplácanost jiných prvků, ostatně třeba na Hlavní straně to dosáhlo takové míry, že už to musíme redukovat. Co se ale týká kategorií, tam je to ještě vcelku přiměřené. Dalo by se samozřejmě uvažovat o úpravách, třeba při vícero informačních cedulích by se sloučily do jedné, která by obsáhla všechny jednotlivé náležitosti. Nebo by se mohl vyvinout vhodnější jednotný design pro celé záhlaví kategorií, nějaký panel, který by obsáhl všechno, včetně třeba odkazů na Commons ad. Ale to je věc nějakého celkového koncepčního uvažování, není to argument ohledně přípustnosti či nepřípustnosti této šablony. Už v minulém DOSu byl výsledek takový, že šablona má své opodstatnění a má se pouze dořešit její vzhled. --Bazi (diskuse) 16. 6. 2018, 23:38 (CEST)
Alternativa k šabloně[editovat | editovat zdroj]

Kdyby tam měla přijít cedule s námitkou, že je účel kategorie nepochopitelný, to pak ano: to by byl opakující se jeden účel, s jednou formulací, a řešilo by se to sledováním údržbové kategorie. Ale nějakou takovou už asi máme? Nebo se to řeší přes {{CfD}}?

Zatím mi však příjde, že {{Kategorizace}} by snad měla být řešením na tu námitku popsanou výše? Opravdu ne, jde o dva kroky: Nejdříve problém unifikovaně zahlásit, a pak hlášení odebrat s doplněním popisu účelu do textareyi kategorie. Ale současný stav mi přijde jako hybrid, který oba kroky splácává do jednoho. --Franta Oashi (diskuse) 15. 6. 2018, 05:01 (CEST)

Přesně shodnou myšlenku jsem měl před rokem, kdy jsem diskutovanou šablonu překopal přesně na tento účel (viz její historie), než mě revertovali. --Dvorapa (diskuse) 15. 6. 2018, 14:18 (CEST)
Je to nesmyslné. Pokud někdo přijde na nedostatečně vyjasněnou kategorizaci, nebude vkládat šablonu, ale popíše, co tam patří (pokud to ví). Když to neví, nejspíš to ani nepozná. Pokud snad někdo potřebuje samostatnou šablonu na upozorňování na jemu nejasné vymezení kategorie, pak tedy patrně oranžovou, ne modrou. Modré šablony jsou informující, nemají upozorňovat na nějaký nedostatek.
A překopat jednu funkční šablonu na úplně jinou s jiným účelem je přinejmenším bezohledné. A jen stěží omluvitelné nepochopením původního účelu. --Bazi (diskuse) 15. 6. 2018, 19:51 (CEST)

Další možnou alternativou by prostě bylo redefinovat strukturu kategorií (ve WP:Kategorizace nebo WP:VaS). Např. ten popisek (narozdíl od článků) cpát úplně nahoru, nad všecky cedule a další. Pod něj poté odrážkové (commons apod.) a pod to všecko až cedule (beztak se používají hlavně pro obsah kategorie a ne pro popis) a obsah. Nebo naopak až úplně dolů, to by bylo třeba ještě promyslet:

Popis.
{{Commons}}
* Odrážka
{{Cedule}}
{{CATEGORYTOC}}

--Dvorapa (diskuse) 16. 6. 2018, 22:32 (CEST)

Prakticky[editovat | editovat zdroj]

Tak jsem šablonu právě zažil při skutečném použití, a jsem proti ní: Dlouhý text se do cedule nevejde, mj. proto, že mu další orámování, z cedule, zužuje prostor. A aby se vešel, je v ní zmenšené písmo. A ačkoli jsem si myslel, že mám oči dobré, najednou jsem se musel k displayi předklonit. Obalování popisu kategorie do cedule už samo je důvodem pro zrušení šablony. --Franta Oashi (diskuse) 25. 6. 2018, 03:19 (CEST)

Už bylo diskutováno výše a jenom mlátíte prázdnou slámu. --Bazi (diskuse) 25. 6. 2018, 09:14 (CEST)
Prodloužení

Diskusi prodlužuji do 1. července 2018 vzhledem k pokusu nalákat sem další diskutující i přes WP:3N. --Martin Urbanec (diskuse) 17. 6. 2018, 13:56 (CEST)


Bitama[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Tomas62 (diskuse) 8. 7. 2018, 11:13 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - Tvrzení v článku uvedená nelze ověřit ze dvou netriviálních zdrojů. Jediný zdroj je položkou seznamu a nijak nepřispívá k doložení encyklopedické významnosti. Je zcela nemožné článek opatřit referencemi i proto, že český text neodpovídá anglické předloze.
Současně navrhuji smazání článku Ilit, který trpí stejnými vadami.--Tomas62 (diskuse) 8. 7. 2018, 11:13 (CEST)
. Ta toto smazání založte, kolego, novou diskuzi. Děkuji, --Chalupa (diskuse) 8. 7. 2018, 11:30 (CEST)
 • Ponechat - jazyk zcela evidentně existuje, jako reference je zde překlad anglické wikipedie, což podle mě docela postačuje. A kromě toho jsem tam dodal druhý zdroj. --Chalupa (diskuse) 8. 7. 2018, 11:29 (CEST)
 • Doložit další netriviální věrohodné zdroje, jinak včlenit do střešního článku Jazyky kunama. Britannica vypadá jako velmi věrohodný terciární zdroj, takže nepotřebuje obsáhlé pojednání, stačilo by samostatné heslo. Jenže zde je jako reference heslo věnované jazyku/ům kunama, kde je pouze zmínka o Bitama, a to už je na můj vkus opravdu málo, považuji to za triviální zmínku. Druhý ze současných zdrojů, Gluttolog, je na tom ještě hůř, jde pouze o přítomnost v nějaké stromové struktuře, ve výčtu. A jediný interwiki protějšek je na tom ještě hůř, obsahuje pouze ten Gluttolog. O samotné existenci dialektu či jazyka asi není pochyb, ale otázkou je, jestli má mít samostatný článek. Za současného stavu nikoli. A vzhledem k neexistenci (nepřítomnosti) jediného českého zdroje vlastně ani nemůžeme s určitostí říct, že se ten jazyk česky nazývá právě takto, jak bylo převzato z enWiki. --Bazi (diskuse) 8. 7. 2018, 12:38 (CEST)
 • Ponechat - Jazyk je dle mého názoru zcela nepochybně encyklopedicky významný. V článku vytvořím infobox. --Whiny15 (diskuse) 11. 7. 2018, 09:24 (CEST)
  A nějaké standardní ukazatele té „nepochybně“ encyklopedické významnosti by tu nebyly? --Bazi (diskuse) 11. 7. 2018, 09:26 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

@Bedinek: upozornění autora.--Tomas62 (diskuse) 8. 7. 2018, 11:13 (CEST)


Gymnázium Jaroslava Heyrovského[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 9. 7. 2018, 14:51 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - Ze stránky jsem odmazal neencyklopedické selfpromo, pravděpodobně přidané zaměstnancem školy, co dostal za úkol ji trochu zviditelnit. Teď se dívám, že navíc v článku nejsou uvedeny žádné WP:2NNVZ, takže je to na smazání celé. --OJJ, Diskuse 9. 7. 2018, 14:51 (CEST)
 • Ponechat - připada mi to docela škoda. Informace v článku jsou a nějaké další reference by se určitě také našli. Tento můj názor vychází z toho, že já jsem celkem proti mazání článků, které mají nějaký smysl. Kormě toho je tam 7 referencí, z nichž mi některé triviální nepřipadají. --Chalupa (diskuse) 9. 7. 2018, 19:52 (CEST)
 • Ponechat - školy jsou dle mého osobního názoru „obecně významné“, nadto tato konkrétní škola byla min. v některých médiích (kauzu jsem negooglil) kvůli vyhozenému pedagogovi, což je také obsahem článku. --Martin Urbanec (diskuse) 10. 7. 2018, 00:11 (CEST)
 • Ponechat – vzhledem k popsané kauze je, dle mého názoru, tento článek dostatečně významný. --Martin Tauchman (diskuse) 10. 7. 2018, 18:08 (CEST)
 • Ponechat – splňuje podmínky významnosti. Má dva nezávislé, netriviální zdroje. --Whiny15 (diskuse) 11. 7. 2018, 09:25 (CEST)
 • Ponechat – tahle debata už tu byla, viz Wikipedie:Žádost o komentář/Významnost u středních škol. Navzdory tomu, jak byl ŽOK nekonfliktně uzavřen, tam vidím v příspěvcích poměrně silné přesvědčení, že střední školy vesměs významné jsou. Já si to myslím taky, nicméně zejména jsou tu NNVZ ke zmíněné kauze. Navíc existují nezávislé zdroje k dílčím úspěchům školy (např. postup z české na mezinárodní fyzikální olympiádu je v oblasti středních škol velká věc, stejně tak další aktivity - součástí té školy byl dlouho pěvecký sbor Besharmonie, o němž je za ty roky článků v médií spousta, namátkou tady), takže je možné postavit ověřitelný encyklopedický článek nejen na té jedné kauze. Pokud tady někdo argumentuje stoletým testem, tak bych rád upzornil, že ta škola vznikla v roce 1994 a u tohohle typu institucí s postupem času zdrojů obvykle přibývá (články lokálních historiků, publikace o městech/čtvrtích v proměnách času apod., texty ke kulatým výročím apod.) - tvrzení "pochybuji, že projde stoletým testem" tudíž není argument. Další nesmysl je to, že by snad byly potřeba zdroje k budově - bavíme se tu o instituci, gymnázia se běžně i stěhují. Pokud bychom ale u budovy přece jen chtěli zůstat, existuje dokonce spousta článků z doby, kdy byl v té škole otevřen vůbec první veřejný bazén na Praze 13 (EVA. Butovický bazén bude sloužit i tělesně postiženým. Zemské noviny. 1996-05-27. ). --Michal Bělka (diskuse) 14. 7. 2018, 13:29 (CEST)
 • Ponechat. Střední školy jsou dostatečně významnými institucemi pro encyklopedii – a to i bez toho, aby se kvůli nějakému skandálu dostaly do médií.--Hnetubud (diskuse) 14. 7. 2018, 22:31 (CEST)
 • Ponechat – články o středních školách jsou přínosné. Konkrétně u této školy by se měla ještě doplnit historie a architektura budovy. --Zolwikcz (diskuse) 15. 7. 2018, 08:19 (CEST)
 • Ponechat – smazat jeden článek o střední škole z mnoha jiných jen kvůli tomu, že se ji někdo snažil zviditelnit a tím padla do oka OJJ, by bylo poněkud směšné. --Jowe (diskuse) 16. 7. 2018, 11:00 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

@Chalupa, Martin Urbanec, Whiny15: Doporučuji citovat WP:2NNVZ: Množství a kvalita těchto zdrojů (publikací) musí objektivně dokládat, že dané téma je pro encyklopedii dostatečně významné. Požadavek vychází z hlavního kritéria doporučeného pro posuzování encyklopedické významnosti, speciální požadavky jsou pak stanoveny pro články o lidech, internetových stránkách a službách a hudbě.

To, že se zdroje týkají učitele, co učí na škole, nedokládá významnost dané školy, max. významnost daného učitele, která je ale napadnutelná jinými pravidly, například že Wikipedie není zpravodajství a pochybuji o projití stoletým testem. V současnosti neexistují nezávislé zdroje týkající se přímo budovy a doufám, že to uzavíratel vezme v potaz. OJJ, Diskuse 11. 7. 2018, 09:33 (CEST)

Když už jsme u stoletého testu, mám za to, že škola jakožto instituce (vidím zde jistý rozdíl od budovy, viz Budova A Gymnázia Teplice) bude obdobně významná teď i za 100 let. --Martin Urbanec (diskuse) 11. 7. 2018, 10:03 (CEST)
@Martin Urbanec, Michal Bělka: Bylo by fajn trochu nepřekrucovat. :) Nějak tak obsah toho sdělení:
1. Ke škole neexistují/nejsou v článku 2NNVZ.
2. Nezávislé zdroje máme pouze k učiteli.
3. O tom článek nevznikne, právě kvůli WP:CWN a stoletému testu události.
Ale jak tak vidím, tak stejně bude ponecháno, ač nevím, že by mělo oporu v pravidlech. OJJ, Diskuse 15. 7. 2018, 08:42 (CEST)
. Kolego, mně Rejstřík MŠMT a oficiální stránky školy bohatě jako zdroje stačí. --Chalupa (diskuse) 15. 7. 2018, 11:23 (CEST)
@Chalupa: Oficiální stránky školy jsou závislým zdrojem, protože je vytváří ona škola. Rejstříky pak zdroji triviálními. Ale pokud komunita považuje školy za automaticky významné, doporučuji na to vytvořit podpravidlo, momentálně upřesnění myslím existují jen k lidem, webu a hudbě. OJJ, Diskuse 15. 7. 2018, 11:34 (CEST)
To by bylo třeba, protože jiné zdroje se tězko hledají. A co toto: [1] nebo toto [2] (zde jsou zajímavé doplňkové informqce dole) ---Chalupa (diskuse) 15. 7. 2018, 11:39 (CEST)
@Martin Urbanec, Chalupa: Bylo by fajn založit ŽOK, neb těch článků je, co se dívám, skutečně víc. OJJ, Diskuse 16. 7. 2018, 12:20 (CEST)
 • "Stoletý test" je už z principu nesmysl. Ignoranti se nikdy nebudou zajímat ani o to, co bylo před deseti lety, a vážní zájemci o téma si samozřejmě i po těch sto letech budou schopni dohledat a prohledat dnešní zdroje a budou se zajímat i o detaily. Nejsme telefonní seznam ani propagační příručka, která by měnila obsah podle aktuální obchodní nabídky nebo politické poptávky, ale encyklopedie – proto pro nás platí, že co jednou existovalo a prošlo médii, stává se součástí historie a veřejného povědomí jednou provždy.
 • Co se týče zdejšího pravidla 2NNVZ a především jeho zdejšího výkladu, ten nahrává právě bulvarizaci naší encyklopedie. Firma nebo škola, i kdyby byla klidně největší ze všech a každý ji znal, tak pro nás není "významná" do té doby, dokud nemá nějaký skandál nebo si nezačne dělat nějakou cílenou propagaci. A skutečná, objektivní významnost nám pak uniká mezi prsty, nejvýznamnější firmy a nejzákladnější věci a pojmy nám tu mnohdy chybí. Protože normální, objektivní, systematické podrobné zdroje, jako jsou výroční zprávy, rejstříky právnických osob, seznamy škol či firem s daty o jejich výkonnosti a výsledcích atd. tady někomu připadají málo "významné" a příliš "triviální" nebo "závislé". Zejména ta pravidla, která jsou už ze své podstaty hodně hloupá a nedokonalá, jsou sice možná lepší než žádná pravidla, ale je potřeba je aspoň trochu korigovat tím "selským rozumem" a neuplatňovat je úplně dogmaticky a mechanicky. Aplikace pravidel se musí vždy znovu vracet k jejich původnímu smyslu, k původnímu smyslu encyklopedie. Uchovat si smysl pro zdravý rozum a přiznávat mu i v diskusích a rozhodování nějakou váhu by podle mě bylo mnohem perspektivnější než vytvářet stovky speciálních podpodpravidel k podpravidlům. Škoda že jsme si tady zcela odbourali kolektivní posuzování a rozhodování hlasováním, které právě dokázalo tu váhu jednotlivých principů, pravidel a argumentů objektivněji poměřovat než dogmatické požadavky utržené ze řetězu. A asi bychom konečně měli začít tu objektivní významnost posuzovat i podle něčeho jiného než jen podle tzv. publicity, kterou zde někteří zřejmě myslí právě ty propagační monografie či rozhovory v bulváru.
 • Kauza vyhozeného pedagoga se samozřejmě netýká jen tohoto pedagoga (sám sebe nevyhodil), ale především jeho interakce se školou a aktivního aktu té školy. Čím jiným by se proboha subjekt měl stát významným, než svým působením, svými akty, svou činností? Někdo se proslaví jen tím, že vynalezne kontaktní čočky (i když 99 % času třeba věnoval něčemu jinému), ale přesto se stane slavným jako osoba, ne jen jako autor jednoho vynálezu. A nějaká škola se zase proslaví tím, že tam proběhne nějaký puč ve vedení, ale tím se zase stane známou celá ta škola. Tak jako se jedna ze stovek sobě podobných thajských jeskyní stala známou díky jedné záchranné akci. Tak jako se dvě japonská města stala světově známá kvůli dvěma atomovým bombám, a jedna vesnice na Kladensku kvůli tomu, že ji kvůli nějaké jedné kauze jednoho místního rodáka vypálili. --ŠJů (diskuse) 21. 7. 2018, 02:37 (CEST)Seznam nejsevernějších osad na světě[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
Tomas62 (diskuse) 13. 7. 2018, 01:13 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - Uplynul více než rok od přidání šablon {{Neověřeno}} a {{Vlastní výzkum}}, za tu dobu nebyla přidána žádná reference. Tabulka nepracuje správně, setříděním podle s.š. se rozpadne pořadí; to je jistě odstranitelné. Závažnější je nepraktičnost – přidáním jedné položky se stanou neaktuálními všechny odkazované stránky, které pracují s pořadím.--Tomas62 (diskuse) 13. 7. 2018, 01:13 (CEST)
 • Smazat - IMHO nejde o encyklopedickou záležitost. --Hugo (diskuse) 13. 7. 2018, 04:36 (CEST)
 • Smazat – absence věrohodných zdrojů, které jsou zde nutností (WP:OV). --Kacir 13. 7. 2018, 15:47 (CEST)
 • Opravit - stránka na tohle téma do encyklopedie dle mého názoru patří. Nepochybně je to encyklopedicky významné a pro mnoho lidí zajímavé a přínosné. Nicméně ne v takovémto stavu. Informace se naprosto liší od stránky na anglické Wikipedii a nejspíše nejsou zcela pravdivé. --Whiny15 (diskuse) 18. 7. 2018, 20:41 (CEST)
 • Ponechat. Téma je asi stejně encyklopedicky významné jako Nejjižnější město, ostatně seznam mají i jiné jazykové verze wikipedie. Zeměpisné souřadnice míst jsou snadno ověřitelný fakt, žádný vlastní výzkum, k tématu navíc existují zdroje např. zde.--Hnetubud (diskuse) 18. 7. 2018, 21:45 (CEST)
  Zeměpisné souřadnice samy o sobě nevypovídají nic o primátu nejsevernějších osad, crosswiki verze jsou samozřejmě irelevantní (Wiki není VZ), takže věrohodné zdroje dokládající výjimečnost osad (žebříček) se musí objevit v samotném článku.--Kacir 18. 7. 2018, 23:32 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Petr Pištělák[editovat | editovat zdroj]

Toto není hlasování, nýbrž diskuse. Důležité jsou argumenty.
Diskusi otevřel(a)
OJJ, Diskuse 13. 7. 2018, 12:28 (CEST)
Uzavření diskuse
standardní: týden po zahájení

Doporučená řešení[editovat | editovat zdroj]

 • Smazat - Autor odstranil významnost, v souladu s WP:OS zakládám WP:DOS. Podmínky dvou nezávislých zdrojů letmě naplněný nejsou, navíc je za mě článek založen jako promo, ale pečlivě jsem nečetl. --OJJ, Diskuse 13. 7. 2018, 10:43 (CEST)
 • Smazat. Manažerů je mnoho, PP není IMHO vrcholový, tedy opravdu významný. Např. zdroj HN neříká o něm nic. Navíc je text napsán dost nedbale. --Zbrnajsem (diskuse) 13. 7. 2018, 13:57 (CEST)
 • Smazat - viz předchozí názory. – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel hugo (diskusepříspěvky)
 • Smazat, Wikipedie:Autobiografie.--Hnetubud (diskuse) 16. 7. 2018, 14:40 (CEST)

Komentáře[editovat | editovat zdroj]

Dobrý den, OJJ,

Pokud tomu správně rozumím, tak promo článek je takový článek, který porušuje jednu z následujících zásad: Nezaujatý úhel pohledu Encyklopedická významnost Ověřitelnost Encyklopedický styl Většina z něj porušená není (možná encyklopedický styl neni stoprocentně dodržen). Nezaujatý úhel pohledu – článek neobsahuje žádné hodnocení osoby, které není podloženo zdroji. Tzn. neříká se nic jiného, co může být nalezeno ve zdrojích. Encyklopedická významnost a ověřitelnost – článek v tuto chvíli je podložen řádou nezávislých důvěrohodných zdrojů, jsou to Hospodářské noviny, mesic.cz, podnikatel.cz, weby týkajicí se odborných publikcí popisované osoby a stránky Effie awards, proto nevidím důvod proč jste ho označil jako nedostatečně ozdrojovaný a důvěryhodný.

Děkuji za odpověď – Tento nepodepsaný komentář přidal uživatel 82.113.57.182 (diskusepříspěvky)

Článek za mě v současnosti neplní kritéria Dvou nezávislých netriviálních zdrojů, tedy zdroju, které nemají s článkem nic společné. Mezi ně neberu propagační letáky. OJJ, Diskuse 13. 7. 2018, 11:22 (CEST)

Nezávislých relevantních zdrojů je minimálně několik (více než 2):

Hospodářské noviny: https://archiv.ihned.cz/c1-22037370-letadla-csa-zmeni-tvar
iDNES: https://ekonomika.idnes.cz/pistelak-prechazi-od-samponu-do-banky-d8f-/ekoakcie.aspx?c=A030414_123651_kdoakam_ven Medium: https://medium.com/zlin-design-week/jak-prodat-komukoli-cokoli-petr-pi%C5%A1t%C4%9Bl%C3%A1k-chce-na-konferenci-p%C5%99edstavit-konkr%C3%A9tn%C3%AD-n%C3%A1vod-8326b84c6a51 Je medium.com nějak zavislé na objektu článku? Nemyslím si.

Další argument - stačí se podívat na stránku Kategorie:Ředitelé Českých aerolinií. Jsou tam lidé kteří měli teměř stejné postavení. Zárovéň existují stránky, které jsou řádově hůř podložené zdroji, např. Dominik Stroukal . Navíc, jediný argument který tady zazněl - nepodloženost zdroji, což podle formálních pravidel není pravda.

Bohužel je to pravda. Rok 2016: „Zvýšení zisku a prodeje. To je klíčové pro Petra Pištěláka, uznávaného marketingového odborníka, který nyní působí v konzultační firmě Profit Booster.“ Co nám to říká o PP? To jsou standardní manažerské cíle, a ani trochu nejsou originální. Dovídáme se, že PP přechází z jedné firmy do druhé. Tohle celé je buď self promotion (včetně jakéhosi díla jeho a manželky) anebo velká chvála ze strany blízké osoby, kolego s IP adresou. Z toho trvalý článek nebude, na to má WP svoje kritéria. A to ani tehdy, kdybyste opravil všechny gramatické chyby, které jste tam nasekal. --Zbrnajsem (diskuse) 13. 7. 2018, 19:11 (CEST)

Dovolím si poznamenat, že IP adresa patří agentuře Profit Booster, shodou okolností vlastněnou p Pištělákem. Také si dovolím poznamenat, že zdroje, které v článku jsou, jsou buď triviální a Pištěláka pouze zmiňují, nebo závislé (měšec.cz svůj článek označuje jako tiskovou zprávu, která asi nezávislá nebude). Závěrem zmiňuji, že pokud tu jsou nějaké články ,které tato pravidla nesplňují, měly by být také navrženy na smazání a ne použity jako argument. --Martin Urbanec (diskuse) 13. 7. 2018, 19:16 (CEST)

@Martin Urbanec: Článek rozhodně propagační nebude; proto IP patří té firmě a je protlačován i na enw. A jaké hezké tam jsou obraty... Šťastný, tradiční a další balast. OJJ, Diskuse 14. 7. 2018, 05:01 (CEST)
@OJJ: Taky mě pobavilo, jak je předmětná osoba v článku několikrát familiárně uvedena jako “Petr”...:-) --Perid (diskuse) 16. 7. 2018, 18:42 (CEST)
Na en:wiki takový draft jednoduše neprojde. To bychom měli mít také, ty drafty. --Zbrnajsem (diskuse) 14. 7. 2018, 09:44 (CEST)